Fotogaleria

Partnerstvo pre Horné Záhorie

 Banner

História

 História obce

Prvé písomné zmienky o obci boli až v listine z roku 1392. Obec patrila do Holíčskeho panstva, uvádza sa vo forme Dyos. V roku 1452 zo súpisu usadlostí Holíčskeho panstva vyplýva, že v Oreskom boli 4 dvory, čo by zodpovedalo počtu 40 obyvateľov, vtedy sa uvádza pod názvom Orosse.Od roku 1749 bolo Holíčske panstvo dané do majetku Františkovi Ferdinandovi Lotrýnskemu, manželovi Márie Terézie spolu s ostatnými majetkami v okolí potoka Chvojnice. Habsburgovci celé panstvo vlastnili do zániku monarchie v roku 1918. Obyvatelia boli väčšinou sedliaci , jeden želiar a podželiari.

Podľa dokumentu, ktorý sa zachoval vieme, že do roku 1769 sa obyvatelia riadili starobilým urbárom ako ostatné obce Holíčsko-šaštínskeho panstva. Všetci obyvatelia boli väčšmi poddaní a teda nemali právo slobodne sa sťahovať. 

  

História kostola

 

kostolV strede dediny stála iba posvätená drevená zvonica. V roku 1817 už stála malá kaplnka zasvätená sv.Medardovi biskupovi, ktorá bola obnovená v roku 1902. V roku 1923 za finančnej pomoci rodákov žijúcich v Amerike boli zadovážené zvony ( nakoľko staré boli vo vojne zrekvírované na zbrojné účely). Jeden bol zasvätený sv. Medardovi a druhý Panne Márii, patrónke Slovenska a sv. Jánovi Nepomuckému. 

V roku 2000, za finančnej pomoci dp. Elemíra Mikuša, miestneho rodáka, ktorý pôsobil v USA a na odpočinok sa vrátil do rodiska, bol kostol rozšírený a 15.10. 2000 zasvätený arcibiskupom mons. Jánom Sokolom a zasvätený Panne Márii Ružencovej. V súčasnosti je tento kostol opäť zasvätený sv. Medardovi. V roku 2017 bola pred kostol inštalovaná zreštaurovaná socha sv. Medarda.

Obec Oreské je čisto katolícka obec.

 

Rekonštrukcia KD a OU

plagat Oreske-1 1

Samospráva online

 Banner

ANKETA

Chcete vybudovať dalšiu bytovku v obci ?
 

Privátna zóna