Fotogaleria

Partnerstvo pre Horné Záhorie

 Banner

prvá strana

switz       

 

POZOR : Zmena úradných hodín na Obecnom

úrade od 8:00 do 12:00 každý deň, okrem

štvrtka- nestránkový deň.

 

 

Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Preto je pre nás potešením, že aj naša obec prispieva svojim dúškom a prezentuje sa navonok.
Sme radi, že Vám môžeme poskytnúť bližšie informácie o tejto nie veľmi známej, no malebnej obci, ktorá sa rozprestiera v Chvojnickej pahorkatine. Naša obec je bohatá a očarujúca svojou prírodou, patrí do oblastí západokarpatskej flóry.
Hlavným cieľom našej webovej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, atď..
Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľku sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce. Taktiež dúfame, že práve táto stránka sa stane akousi motiváciou pre Vás, ktorí sa chystáte na rodinný výlet, turistiku alebo hľadáte pokojné, tiché miestečko pre oddych.
Prajeme Vám príjemný pobyt na stránke našej obce!
starosta obce

 
                                                                                                                                                                                                      starosta obce
                                                                               Ing. Tomáš Mikúš
 
 
 
 
 
 
Prehlásenie o prístupnosti :

Webové sídlo Obce Oreské www.oreske.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
Obec Oreské si je vedomá nedodržania štandardov určených pre zverejňovanie dokumentov, zmlúv a tlačív v určitých prípadoch, a to najmä u zmlúv dátumovo starších, a zároveň u zmlúv pri ktorých druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.
Obec Oreské si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou, resp. mailom.
Ide o dokumenty, ktorých obec nie je autorom a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.
 

Rekonštrukcia KD a OU

plagat Oreske-1 1

TRIEDIME.SK

   triedime.sk

Samospráva online

 Banner

ANKETA

Chcete vybudovať dalšiu bytovku v obci ?
 

Privátna zóna